ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 433 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Н.Н.  редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й., с представено пълномощно по делото

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Г.: Водим свидетеля, допуснат до разпит в предходното съдебно заседание и моля същия да бъде изслушан.

АДВ.Й.: Оттеглям искането за разпит на свидетел предвид това, че в предходното съдебно заседание поисках свидетел при довеждане. Не се притивопоставям на разпита на свидетеля на жалбаподателя.

Съдът предвид оттеглянето на искането за разпита на свидетел

О П Р Е Д Е Л И:

Заличава от списъка за призоваване допуснатия свидетел С.А..

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля на жалбоподателя и сне самоличността му, както следва:

В.М.П.: ЕГН **********, българин, български граждани, с висше образование. Без родство или други отношения със страните по делото.

Предупредена по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Познавате ли семейството на Я.Н. и нейните родители и по какъв повод?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Познавам майка й и баща й. Кака М. и чичо К., работеше като сервитьорка в Черноморец. От 1987-1988 година  работехме в София и ходехме на почивка. Била съм на почивка в Черноморец. В ресторанта се запознах с тях.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Поводът, поради който посетихте имота?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Имотът, не знам точен адрес, мога да отида до него. През 1985 година, когато се запознахме и тогава разбрахме, че започват строеж на къща в гр.Черноморец. Моят съпруг учи ВИАС и така от любопитство ние станахме близки и приятели. 1987 година пак ходихме в гр.Черноморец и тогава Кольо реши да ни покаже къщата, която беше завършена, покрита и живееха там, долу на приземен етаж и се хвалехме, че правя този етаж за тях. С Я. се запознахме 1987 година, повече познавах родителите й. 1987 година къщата беше завършена. Хората живееха преди това на квартира.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Можете ли да кажете, заставайки срещу къщата, къде беше входа, имаше ли допълнителни тереси, от къде имаше достъп?

 СВИДЕТЕЛЯТ П.: По спомен, от ляво влизахме през главния вход, минаваше се през коридор и директно влизахме в кухня. Там имаше тераса, излизаха на двора от тази тераса, там имаше две-три стъпала към двора. Като застана срешу къщата от дясната страна беше въпросната тераса и стъпалата. По спомен излизаха от вътрешната страна на двора и имаше гараж. Тази стая, която свързваше терасата не е било гараж, имаше прозорци. През 2006 г.случайно се срещнахме с Я. в Студентски град  в София и тя ми каза,  че родителите й са починали, че те  си ходят на Черноморец през летния сезон.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Кога за последно сте ходила там?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: 2007 година минахме с внучката през Черноморец, но минавайки от там нямаше никой. Направи ми впечатление в къщата, че на въпросната тераса имаше хубав навес.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Имало ли  е в коридора нещо за преграждане?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Към 1987 година нямаше преграда в коридора.

АДВ.Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: След 1987 година влизала ли сте в къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: След 1987 година  не съм влизала. През 2007 година само минах пакрай къщата.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Видяхте ли там тази дневна. Други помещения видяхте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, влязохме само в стаята откъм двора. Не видях други.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Какво видяхте, друго помещение зад стаята?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Имаше дневна, кухня. Не съм се качвала в други помещения.

АДВ.Й.: Нямам повече въпроси.

Съдът освободи от съдебната зала свидителя П..

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените административния акт като незаконосъобразен. Установи се,  че помещенията на моята доверителка са търпими строежи и не подлежат на премахване. Установи се годината на построяване, от експертизата се установи характеристиката  на имота, на която да отговаря, за да е търпим. Моля  да ми дадете срок за писмени бележки, за да обоснова подробно тези мои твърдения. Моля за разноски по представен списък.

АДВ.Й.: Моля да отхвърлите жалбата и потвърдите издадената заповед, предвид обстоятелството, първо че със събраните по делото доказателства не се установи законност на извършените преустройства в сградата, а именно с трансформацията на гараж и склад в жилищни помещения. В този смисъл считам, че неоснователно е позоваването на § 16 от ПР на ЗУТ, предвид че същия е неотносим, поради обстоятелството, че не става дума за липсващи строителни книжа и съответно  в съотвествие с градоустройствените планове, а става дума за извършено вътрешно преустройство и трансформация на предназначението на утвърдено със съответните първоначални строителни книжа предназначение на помещенията. В този смисъл считам, че е налице незаконно строителство спрямо, което е ирелевантно изследван въпроса за неговата търпимост и поради тази причина считам заповедта за правилна и законосъобразна. Предвид, че не се събраха доказателства за изискуемите документи за извършено преустройство по първаначалния проект и предназначение на съответните помещения. Моля за решение в този смисъл като ми присъдите направените по делото разноски.

Съдът определи 7 дневен срок за писмени бележки от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: