ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 13.06                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІ-ти административен състав

на тринадесети юни                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3470 по описа за 2017 година.                 

 

        На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

        

ИЩЕЦЪТ Д.И.З., редовно призован,  се явява лично и адвокат Р., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

В Залата ПРИСЪСТВА свидетелят М.Н.Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.К.К., нередовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         

ИЩЕЦЪТ: Поддържам всички процесуални действия извършени до момента по делото от процесуалния ми представител адвокат Р.. Да се разпита свидетеля.

          АДВОКАТ Р.: Да се разпита свидетеля, който се намира в залата. Госпожо съдия уточнявам, че поддържам исковата молба само досежно лошите  битови условия така, както е предявена. Правя отказ от иска в останалата му част.

         

ИЩЕЦЪТ: Поддържам заявеното от адвоката ми. Поддържам претенцията  само досежно лошите  битови условия така, както е предявена. Правя отказ от иска в останалата му част

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение относно оттегляне на жалбата.

 

Съдът, с оглед становището на адвокат Р. и ищеца за отказ от претенцията за ненавременно медицинско обслужване и лечение, както и неосигурен здравен контрол и хигиена в Затвора Бургас и заявеното искане за прекратяване  на производството в тази част  и като съобрази изявлението на ищеца, че поддържа  претенцията само в частта досежно лошите битови условия

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Д.И.З.

 в частта досежно претенцията за присъждане на обезщетение за ненавременно медицинско обслужване и лечение, както и неосигурен здравен контрол и хигиена в Затвора Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №3470/2017 година по описа на Административен съд Бургас в тази му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание .

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се разпита свидетелят, който се намира в залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел М.Д., който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

            М.Н.Д.- г., български гражданин, осъждан за кражба, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 АДВОКАТ Р.: Колко време сте били в една килия с ищеца Д.З.? Опишете килията като квадратура? Може да направите сравнение със залата, в която се намираме в момента и е около 20 кв.м. Колко човека бяхте в килията? По колко квадрата се пада на един човек? Във всички килии ли бяха с еднакви условия? Има ли достатъчно светлина в килията? Има ли тоалетна в килията? Климатизация има ли в помещенията? С какво се отопляват зимата килиите?

           СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Шест  месеца приблизително бях с ищеца З. в една килия. Килията е по-малка на дължина от залата, в която сме сега. В килията бяхме 8 човека. Нямаше място,  пространство, а само да станем и да излезем навън. По един квадрат се пада на човек, даже и по- малко.  В килиите и другите помещения бяха същите и на другите етажи съм бил, пак е така.  Прозорците бяха големи. Имахме два прозореца в килията, всеки с по един метър дължина. Достатъчно осветление нямаше. Нямаше въздух. Затварят ни вечер от 19.30ч. и сутринта ни отварят в 6 ч.,  като тоалетна и баня няма никъде в килиите. Ненормални условия за живот.  Като няма вечер тоалетна се ползва кофа. Имаме 1 кофа за голяма нужда и 1 за малка нужда. Като се напълнят двете кофи, какво става нищо, няма и вода.  В самите помещения няма климатизация. Зимно време пускат парното за 1 час  от 7 до 8 часа за цялото денонощие.    

АДВОКАТ Р.: През останалото време с какво се отоплявате? Топла вода има ли? Колко бани има за едни отряд?

СВИДЕТЕЛЯТ: През останалото време лежим завити. Топла вода има когато има баня. Топла вода има във вторник и четвъртък. 180 човека са с една баня, в която има три душа, които бяха счупени. Едното крило има сутрин топла вода от 8ч. до 13ч. , а другото от 13ч.         до 17ч., фактически 4 часа. 180 човека за 4 часа трябва да се изкъпят.  Като цяло в целия затвор и корпус са едни и същи условията.

АДВОКАТ Р.: Кой се грижи за хигиената. Препарати дават ли ви от затворническата администрация? Храната беше ли достатъчна? Къде се храните и какви са условията за хранене?

СВИДЕТЕЛЯТ: Хигиената е от нас самите. Ние чистихме и метяхме в килиите. Много рядко имаше препарати. Ползвахме си наши работи - шампоани, прах за пране. От затворническата администрация ни даваха на месеца веднъж 1 сапун и 1 пакет прах за пране на килия, а има килии по 16- 18 човека. Храната не беше достатъчна и условията в столовата бяха лоши, но ни караха  вътре в столовата закусваме, обядваме и вечеряме. Голяма мизерия беше. Има 5 маси за 180 човека, то не можеш да се вредиш. Счупени прозорци, масите мръсни, хлебарки. Сега пак има  хлебарки, но тогава беше ужас. Говоря за периода 2014 година и така беше до преди да направят ремонта. Ремонта го направиха 2017 година лятото.

АДВОКАТ Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Кой се грижи за хигиената в корида и столовата?

СВИДЕТЕЛЯТ: Има определени хигиенисти и бакари. Бакарите се грижат за храната, а хигиенистите за тоалетните и чистотата на коридорите.

ПРОКУРОРЪТ: Те какви хора са ?

СВИДЕТЕЛЯТ: Те също са лишени от свобода.

ПРОКУРОРЪТ: В салона, в който сте били сте били 180 човека, имало ли е хора, които работят някъде?

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, имаше. Тези които работят долу, те там си имат баня.

ПРОКУРОРЪТ: Това означава, че по- малко хора ползвате баните.

СВИДЕТЕЛЯТ: Те са около 20 човека, които работят.

СВИДЕТЕЛЯТ въпрос на съда: С ищеца бяхме заедно в една килия от 2014г. октомври месец до 2015 г. мисля до края на март месец. Може и до април да е било 2015 г..

ПРОКУРОРЪТ: В коя килия бяхте заедно с ищеца?

СВИДЕТЕЛЯТ: Бяхме в 415 килия.

ПРОКУРОРЪТ: Кой приготвя храната?

СВИДЕТЕЛЯТ:  Приготвя се от готвачите, които са също лишени от свобода и са само мангали и обратни имаше.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ Р.: Във връзка зададените въпроси от прокурора, изникна още един въпрос към свидетеля, а именно достатъчно ли беше храната?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не беше достатъчна. Примерно за хляба, 1 хляб за 5 човека и грамажа му  не знам дали е 500грама. Ястията също не са достатъчни и разнообразни.

АДВОКАТ Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят, който остана в съдебната зала.

 

  АДВОКАТ Р.: Моля да се заличи другият свидетел. Отказваме се от неговия разпит. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

  ИЩЕЦЪТ: Присъединявам се към становището на адвокат Р..

 

  ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде заличен другият свидетел.

 

   Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА неявилия се свидетел  С.К.К. от списъка за призоваване.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата претенция, с уточненията направени в днешното съдебно заседание като  моля в тази връзка постановите решение, с което уважите изцяло исковата ни претенция  за лоши битови условия в Затвора Бургас. Моля при постановяване на решението да имате предвид, че твърденията на свидетеля са в унисон с доклада на Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, които са качени на сайта на Министерството на правосъдието и моля да ги вземете предвид  във връзка претендираното от нас обезщетение.  Моля да бъдат присъдени разноските по делото, като представям договор за правна защита и съдействие, ведно с вписана сума.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам казаното от адвокат Р..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата претенция за неоснователна и моля да я оставите без уважение по основание и размер. Относно битовите условия и по конкретно задължението за предоставяне на не по-малко от 4 кв.м. площ, поддържам становището изразено в писмения отговор на процесуалния представител на ответника. Действително не се доказват някакви вреди от бездействие на административните органи, за да е налице основателност на иска. Моля да вземете предвид мотивите на Европейския съд по правата на човека, а именно делото Георгиев срещу България    47823 от 1999 година, където съдът приема, че въпреки лошите битови условия, въпреки че на лицето не е било разрешено да извършва някакви други дейности извън килията и че не е имал достъп до естествена светлина и бил ограничен достъпа до санитарни  възли, условията в които е пребивавало лицето не е достигнало до суровост и да е довело до неизбежно ниво на страдание, за да попадне в чл.3 от Конвенцията. Моля да имате предвид и решение №569 от 16.01.2014 година  на Върховния административен съд по адм.д.№7207/2013 г. на трето отделение, с което е потвърдено решение от 18.03-2013г. на Административен съд Ямбол  по адм. д. №274/2012 г. В този смисъл е решение №120 от 02.02.2016 г. по адм. д.№ 425/2015г. на Административен съд Бургас. Считам, че твърденията на свидетеля се опровергават от представените от ответника доказателства, а именно становището на комисар Б. М., извадки от седмично меню, където е посочено наличие на меню, в което има и месо и сирене, и кашкавал. Посочено е също така и неговия грамаж. Има вегетарианско меню. Считам за недоказано обстоятелството, че посоченото в менюто количество грамаж не отговаря на това, което е посочено в тези менюта и като хляб.

 

АДВОКАТ Р.: Отново заявявам, че поддържам претенцията  само за лоши битови условия.  В практиката на българските съдилища се приема, че липсата на достатъчно жилищна площ, липсата на постоянен достъп до санитарен възел, достатъчен приток на слънчева светлина и възможност за проветряване, достъп до течаща вода е отклонение от подходящата жизнена среда за осъденото лице, независимо, че към релевантните периоди не са действали нормите от ЗИНЗС, регламентиращи минималната разполагаема жилищна площ на лишените от свобода и други критерии, на които следва да отговарят условията в местата за лишаване от свобода. Такава е и константната практика на Върховен административен съд, като цитирам решение №7668/24.06.2016 г. по адм. д.№ 7570/2015 г. и решение №72/ 05.01.2016 г.  по адм.д.№ 9871/2014 г. и двете на Върховен административен съд.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48 часа.

 

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: