ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 32 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

Жалбоподателките Ю.М.И. и Д.Х.Х. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат М..

За ответника *** се явява адвокат Н..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат М.: Считаме, че доказателствената тежест е на административния орган, който следва да докаже правното основание за издаването на оспорената заповед. Ние твърдим, че такива факти липсват. Изпълнили сме задължението си да входираме заявление за издаване на протокол за строителна линия и ниво, а ако от ответника се твърди, че са извършени действия, би следвало да ги докажат. Не сме атакували бездействието на органа. Не е изтекъл срокът. В момента не е реализирано нищо, залети са само основите. Считам, че правилният акт би бил наказание по реда на ЗЧУК.

Адвокат Н.: Считам, че са събрани достатъчно доказателства по делото и няма да соча нови доказателства. Както посочих в първото по делото заседание, не е издаден протокол за линия и ново, тъй като искането не е било направено в срока за издаване на такива книжа.

Адвокат М.: Протоколът е поискан преди влизането в сила на срока за строителната забрана.

Адвокат Н.: Искам да уточня, че заявлението е подадено на 14.06.2017г., а на 15.06.2017г. влиза в сила строителната забрана.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат М.: Ще моля съда да отмени обжалваната заповед по чл. 224 от ЗУТ и да ни се присъдят направените разноски по делото. Моля също така да ми се предостави срок за представяне на писмени бележки.

Адвокат Н.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Моля също за срок за писмени бележки, както и моля да ми бъдат присъдени разноски по приложения договор за правна помощ.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще произнесе решението си в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: