ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3149 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ищцИТЕ Р.Д.Н. и П.Т.Н., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура грургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда от предходно съдебно заседание с молба с вх.  № № 6550/12.06.2018 г. са постъпили указаните от съда документи съставляващи административната преписка по издадената заповед за задържане на лице.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да приемете представените от мен доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства по делото. Нямам искания.

 

прокурорът: Да се приеме представената административна преписка от ответника.

С оглед направеното искане от страна на ищците за разпит на свидетели, считам, че делото следва да се отложи и да се даде възможност на ищците да доведат свидетелите за разпит.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна документи като писмени доказателства по делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в предходно съдебно заседание е допуснал в условията на довеждане от страна на процесуалния представител на ищците на двама свидетели, с чиито показания следваше да се установят твърдяните неимуществени вреди, претърпени от двамата ищци. В днешно съдебно заседание така допуснатите свидетели не са доведени, а и процесуалният представител на ищците отсъства. С оглед на което и предвид допуснатите вече свидетели съдът счита за нужно да предостави допълнителна възможност на процесуалния представител на ищците за следващото съдебно заседание да осигури присъствието на допуснатите двама свидетели.

Едновременно с това съдът изрично следва да укаже, че при неявяване на така допуснатите свидетели и в следващото съдебно заседание, определението, с което същите са допуснати до разпит ще бъде отменено.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ищците адв.В. за следващото съдебно заседание да доведе допуснатите от съда двама свидетели, с чиито показания следва да се докажат твърдяните неимуществени вреди претърпени от двамата ищци.

 

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на ищците, че в случай на неявяване на двамата свидетели искани в съдебно заседание, определението, с което същите са допуснати ще бъде отменено и делото ще бъде решено съобразно събрания до момента доказателствен материал.

 

 

 

 

С оглед предоставената възможност на ищците за събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018 г. От 13.30  часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: