ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2772 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Енормъс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е. Т., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 68 по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, няма представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили доказателствата, поискани от съда с определение №1122/18.05.2018г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  Представям ви копие от заповедта за възлагане на ревизия, с която изначално е възложена ревизията, предходния ревизионен акт и предходното решение на директора на Дирекция „ОДОП“, като уточнявам, че всички те са с номера, различни от номерата, посочени във вашето определение, тъй като там номерата на съответните изброени по-горе актове са взети от второто решение на директора на Дирекция „ОДОП“, където всъщност са сгрешени и е допусната техническа грешка. Твърдя, че тези доказателства, които представям, са именно относимите към спора.

Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника писмени доказателства, а именно: решение № 248/12.10.2016г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас; ревизионен акт № Р-02000216000241-091-001/15.06.2016г.; ревизионен доклад № Р-02000216000241-092-001/25.04.2016г. и заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216000241-020-001/12.01.2016г., находящи се от л. 885 до л.914 от делото

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма какво друго да добавя, нищо по-различно от казаното в предходно съдебно заседание.

Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като напълно обосновани са констатациите в него, За което и на жалбоподателя е отказан данъчен кредит по доставки, за които твърди, че не са реално извършени.

Подробни съображения са изложени в потвърдителното решение на решаващия орган.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение съобразно материалния интерес по делото и предвид разпоредбите на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, който съм изчислила в размер на 10 491 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: