ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 274 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.41 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Х.Р. се явява лично и с адвокати В. и Х..

За ответника Национална експертна лекарска комисия- София не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованите страни Втори състав на ТЕЛК към МБАЛ Бургас, Агенция за хора с увреждания- София, ТП на НОИ Бургас и Регионална дирекция за социално подпомагане Бургас не се явяват представители, редовно уведомени.

Явява се вещото лице д-р Р. М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Д-р Р. ИВАНОВ М., на 56г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателката. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице М. на въпросите на адвокат Х.: Зрителната острота се определя по общоприета таблица. Според това колко вижда пациента, се обозначава зрителната острота, която не отговаря точно на проценти, тя е десетична таблица. „ДО“ означава дясно око или с медицински термин „околи декстри“, а „ОС“ означава ляво око, или „околи синистри“. Първата стойност, която е 0.02 това е стойност без корекция. Стойността на зрителната острота се определя с корекция. Посочената в заключението в т.2 първа стойност е без корекция, а втората е с корекция, т.е. с очила- 0.04. Това, което е посочено- 0.4 и 0.5 е зрителната острота. Зрителната острота, това е способността на окото да различи определен предмет на определено разстояние. Когато се изследва зрителна острота за далеч се изследва при добро осветление и значение има централното зрение. Когато е тъмно, зениците се разширяват и тогава се включва и периферното зрение. В конкретния случай не е възможно подобрение на зрителната острота, тъй като г-жа Р. развива катаракти, това са възрастови промени, така наречените „пердетата“. Най-вероятно тези пердетата ще продължат да се развиват и зрението ще продължи да намалява. Според мен не са възможни интервали на подобрение. Пердето не се развива равномерно и някои пациенти получават временно подобрение в етапи, но като цяло тенденцията в конкретния случай е към влошаване. Ако преди 7 години зрителната острота на жалбоподателката е била 0.4 - 0.5 на дясното око, според мен не е възможно към днешна дата да е по-добро зрението. Тя е изследвана на много различни места, но трябва да се има предвид, че колкото и да е стандартизирано изследването, е възможно да се получат малки разлики и отклонения, но като цяло тенденцията при конкретния случай е зрителната остротата да намалява и ще продължи да намалява.

Вещото лице М. на въпросите на съда: Доколкото видях в документацията по делото, г-жа Р. страда от късогледство, което е с висока степен. Високостепенните късогледства водят до промени- окото изтънява с течение на годините. Появяват се промени в ретините и очните дъна на двете очи, които се определят с миопични конуси, фундус миопикус. Фундус миопикус означава късогледо дъно, така че тези промени, които съм описал в стъкловидното тяло, в очното дъно- дегенеративни промени, са вследствие на високото късогледство. Те се отразяват на основните функции на зрението, отразяват се неблагоприятно на зрението на съответния човек, тъй като с носенето на самите очила, колкото по-висок е диоптърът, толкова повече се стеснява периферното зрение. Колкото е по-висок диоптърът, един висок диоптър, дали късогледство или далекогледство, е свързан с по-слабо зрение. Дегенеративните промени в очните дъна променят контраста на зрение, променят адаптация, като цяло влошават качеството на зрението. Съответно, при г-жа Р. са започнали да се развиват катаракти, пердетата, които допълнително намаляват зрението и които по принцип са прогресиращи. Проценти много трудно могат да се определят заради развитието на тези катаракти. Не случайно се наричат сред хората „пердета“, защото то е като перде, което застава пред окото, това е обяснението, и което почва да променя всичко и периферно и централно зрение, зрителна остротата и периферното зрение. При пациенти с ексцесивна дегенеративна миопия, има риск от внезапно ослепяване, има опасност от отлепване на ретината. В нашия случай има ексцесивна дегенеративна миопия и това е риск. Относно посочените в заключението дегенеративни промени в стъкловидното тяло, мога да посоча, че промените настъпват с течение на годините, при някои рано, при други по-късно, като обикновено възрастта е 60 години, като подобни промени възникват при хора с високо късогледство в по-ранна възраст.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-медицинската експертиза и определя на вещото лице д-р М. възнаграждение в размер на 160 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Х.: Нямаме други доказателствени искания. Представям списък на разноските. Да се приключи събирането на доказателства. 

Адвокат В.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Х.: Моля да отмените обжалваното експертно решение като необосновано, порочно постановено, незаконосъобразно, поради неправилно прилагане на материалния закон, издадено в противоречие на целта на закона и при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Адвокат В.: Поддържам казаното от колегата, като моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от страната, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: