ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар:Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 2531 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Д., редовно  уведомен, не се явява. Явява се процесуален представител адв.В.,  редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.А.О.ПИ към ОД НА МВР БУРГАС- РУ ПРИМОРСКО, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №11961/30.10.2018г. жалбоподателят е представил копие от Постановление за прекратяване на наказателно производство по ДП №282/2018 година по описа на РУ-Приморско, преп.№571/2018 година  на описа на Районна прокуратура –Царево.

Съдът докладва, че по делото с входящ №12082/01.11.2018г. процесуалният представител на жалбоподателя адв.В. е представил копие на съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза по ДП №46353 ЗМ-282/2018 година по описа на РУ-Приморско.

Съдът счита, че представените писмени доказателства са относими към предмета на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, както следва: Постановление за прекратяване на наказателно производство по ДП №282/2018 година по описа на РУ-Приморско, преп.№571/2018 година  на описа на Районна прокуратура –Царево и копие на съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза по ДП №46353 ЗМ-282/2018 година по описа на РУ-Приморско.

АДВ.В.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.В.:Поддържам изцяла подадената жалба, като Ви моля да отмените обжалваната ПАМ. Действително към момента на издаването на акта са били налице формалните заканови предпоставки за неговото издаване, като  показателите на „Дръгтеста“, с който е тестван доверителя ми е отчел налачие на бензодиазапими в кръвта му. Както обаче беше посочено и в подадената жалба, този случай да бъде съставен акт с дръгтест, който отчита грешно и в последствие резултатите от кръвната проба да бъдат отрицателни за наличие на наркотични вещестнва не е изолиран, както в практиката на место, но и на национално ниво, така и в живота на жалбоподателя в рамките на последната календарна година.

На 07.04.тази година, той по същия начин е спрян от същите служители на МВР, тестван с очевидно грешно отчитащ дръгтест. Отново са му наложени същите мерки и казуса се е развил по същия начин с отрицателна кръвна проба, с прекратяване на наказателното произовдство, като държа да подчертая да заплати по сметка на ОД на МВР разходите по извършената  експертиза,за да си получи СУМПС. По същия начин е поставен и в момента .  Това няма отношение към производството, но считам че прицнипа за справедливост е нарешун и налагането на тази мярка със сигурност не е оправдано. Към момента на налагането на мярката и  ЗППАМ жалбоподателят  не е имал друг механизъм  освен да обжалва, тъй като той за втори пореден път е бил подложен на същото, на същия меко казано дискомфорт. Бил е с ясното съзнание ,че няма вина за това, което се случва и че истината ще излезе наяве, поради което единственият механизъм за защита е бил не да се съгласи, а да обжалва наложената мярка.

Считам, че потвърждаването на Заповедта за ПАМ би  поощрило порочните практики, които са факт на местно и национално ниво, поради това Ви моля да отмените обжалвания акт.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: