ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2530 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор при Районно управление Приморско към ОДМВР гр.Бургас – С. А. О., редовно призован, не се явява и представлява.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№ 11558/19.10.2018г..

ПОСЪПИЛО е по факса писмо от РУ Приморско с вх.№11658/23.10.2018г. до Районна прокуратура Царево, с което е изпратено досъдебното производство.

Съдът служебно е изискал от Районна прокуратура Царево съдебно-химическата /токсилогична/ експертиза, която е постъпила по делото.

АДВОКАТ В.: Не съм се запознал с тях, но съм наясно какво пише в тях. Да се приемат представените от ответника доказателства. Представям и моля да приемете постановление за прекратяване на наказателното производство срещу жалбоподателя по което е била експертизата постъпила по настоящото дело. Представям го за сведение, тъй като още не е влязло в сила. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с административната преписка, съдебно-химическата /токсилогична/ експертиза от Районна прокуратура Царево.

ПРИЕМА за сведение Постановление изх.№571/2018 г. на Районна прокуратура Царево.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените обжалваната ЗПАМ. Действително към момента на издаване на заповедта формално са били налице предпоставките за нейното издаване, тъй като показателите на дрегер-теста са отчели наличие на упойващи и наркотични вещества у жалбоподателя Н.Д.. В конкретния случай се касае не за изолиран случай в практиката, този случай не е изолиран и за жалбоподателя, тъй като вече за втори пъти, по един и същи начин, той е тестван с дрегер-тест, който замерва грешно. Книжката му е отнемана, взети са му и регистрационните табели на автомобила. Полицейските служители, които са извършили теста, както първия, така и втория път са едни и същи, поради което считам, че това обоснова едно лично отношение към жалбоподателя и макар, че това няма пряко отношение към настоящото производство, считам че има отношение към принципа за справедливост. За няколко месеца жалбоподателя е поставен два пъти в една и съща ситуация, неблагоприятна за него и считам, че след като първият път резултата е бил същия, като в момента, с прекратяване на наказателното производство. Актосъставителят също и издателят на обжалвания ЗПАМ са били наясно, че много е възможно резултата в настоящото производство да е същия, поради което считам, че налагането на тази принудителна мярка и нейното преждевременно изпълнение е било неоправдано. Поради изложеното, моля да отмените обжалвания ЗПАМ.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: