ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2502 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛАВКОМ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Ж.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 29 от делото.        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането им. Запозната съм с изпратените доказателства от административния орган.

 

         Юрисконсулт Л.: Моля да бъдат приети доказателствата, които сме изпратили с придружително писмо. Други няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително изпратените от административния орган писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 33 от делото.

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: От всички подробно изложени съображения в жалбата, както и от разпита на свидетеля в предходно съдебно заседание е видно, че дружеството на жалбоподателя не развива в пълен обем дейността си свързана с отдаване на стаи за гости на ул.“Хан Тервел“ – 2, предвид това, че е сезонен обект, има много хотели в близост, които предлагат ол-инклузив обслужване и нормално при него 4 студия и за един апартамент да не бъдат използвани в тяхната цялост през летния сезон. Затова не може да се прави преценка от проверяващия орган какъв оборот той трябва да има за дейността си. В офиса на фирмата действително има касов апарат, но това не означава, че всички пари в касата, която не е точно чекмеджето, в което са намерени наличните средства, са от дейността на дружеството. Напротив, свидетелят потвърди, че това помещение е бивш фризьорски салон, в който заради СОТ-а семейството на управителя съхранява лични средства – пари. Двамата души, които са били регистрирани, но не са платили, са близки на семейството. Проверяващият орган не е констатирал на място неиздаване на касов бон, а прави своите предположения свързани с това, че нощувката на студио е на цена приблизително 50 лв. Още повече, в случая е нямало започнато административно-наказателно производство, но има издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка, което е довело и до сериозни загуби на дружеството предвид факта, че запечатването на обекта е станало в събота, а едва в понеделник той е можел да потърси правата си за отпечатване на обекта, при което два дни се е наложило да връща резервации и да плаща неустойки.

Ето защо моля да се отмени изцяло обжалваната от нас заповед,  както и да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да приемете за безспорно доказано така извършеното административно нарушение, констатирано от органите по приходите  и описано в така издадената и обжалвана заповед за налагане на принудителна административна мярка. Считам, че не се доказа по безспорен начин, още повече и след разпита на свидетеля не се установиха твърдяните от жалбоподателя факти. Считам, че това, което е установено от органите по приходите в момента на извършената административна проверка, отговаря на обективната действителност. Не са допуснати нарушения на процесуалния закон, поради което моля да издадете съдебен акт в този смисъл и да потвърдите така издадената и обжалвана от „Славком” ЕООД заповед за налагане на принудителна административна мярка.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП гр.Бургас.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: