ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 23 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, поддържам жалбата с уточненията, направени от мен.

Представяме Ви оригинална длъжностна характеристика, издадена от туристическо дружество „Странджа”; заверен препис от  трудова книжка № 67 на Г.Н.С., издадена на 31.03.1972 г. и удостоверение, издадено от Туристическо дружество „Странджа” с изх. №9/06.10.2014 г.

С оглед на обстоятелството, че целият архив на Туристическо дружество „Странджа” вследствие на пожар е унищожен и писмените доказателства конкретно за инкриминирания период 22.12.1985-30.07.1989 година не по вина на моя доверител не могат да бъдат представени, Ви моля на основание чл. 165, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК да допуснете един свидетел – служител на ТД „Странджа”. Това искане считаме, че е законосъобразно с оглед нормата в общата част на чл.7 и чл.9 АПК. Със свидетелските показания целя да докажа в какво конкретно се е изразявала трудовата дейност на доверителя ми през процесния период при управлението на автобус с 40 и повече места. Моля да бъде допусната до разпит Т.К.Д., която водим в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Следва да уважи и искането за събиране на гласни доказателства, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Т.К.Д..

СНЕМА самоличността на свидетеля и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Т.К.Д. – българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: В момента работа в Туристическо дружество „Ален мак” като изпълнителен секретар.

Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Д. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам Г.Н.С.. От 1980 г. до 1987 г. съм работила в системата на Българския туристически съюз и в Туристическо дружество „Странджа” като управител на хижа „Странджа”, в парк „Росенец”, местност „Отманли”. Той беше шофьор на автобус с над 40 места. Г. започна работа 1985 г. до 1989 г. След 1987  г. аз пак съм в системата на Български туристически съюз, но в Туристическо дружество „Ален мак”. Всъщност от 1987 г. до момента съм все там.

По принцип дейността на туристическите дружества в Бургас бяха екскурзии в страната и чужбина. Туристическите дружества имаха и имат в момента клубове по ориентиране, по туризъм, пешеходен туризъм, ски туризъм, алпинизъм, ориентиране, воден слалом. Във връзка с тези дейности той водеше участниците. Тези курсове бяха из цялата страна и в чужбина също правихме екскурзии. Туристическо дружество „Странджа” мисля, че имаше само един автобус, не мога да кажа с точност, но имаше и други шофьори, които се занимаваха с провизиите за хижа „Странджа”. Мисля че имаше само един автобус и един шофьор – Г.. За този период той беше шофьор. Всъщност туристическите дружества тогава в началото на годината изготвяха календарен план и въз основа на него се съставя график за походи, екскурзии, състезания и в чужбина. Към Туристическо дружество „Странджа” има и хор „Странджанска зеленика”, който провеждаше концерти в страната и чужбина. Курсовете бяха в зависимост от екскурзиите, но не мога да кажа, че са били всеки месец или всеки ден, но мисля, че два-три пъти в месеца имаше курсове.

АДВОКАТ К.: По този план вие Казахте, че са се правили разписания и графици. Конкретно за дейността на С. имаше ли графици във връзка с общия план.

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Въз основа на този календарен план естествено той трябва да знае колко походи има, имаше график.

АДВОКАТ К.: Какво стана с архива на туристическото дружество, където бяха всички документи?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: През 1999 година, след като почина В.В. – секретар на туристическото дружество, да не кажа, че дружеството се разпадна, но трябваше да се освободят помещенията, които заемаха, защото бяха под наем и всичкият архив, който беше в дружеството, се премести в южната промишлена част на гр. Бургас. Там дружество „Странджа” имаше гаражни клетки и един дърводелски цех и там се премести всичкият архив и материалната база на дружеството. След 2000 г. стана пожар, всъщност купиха тези халета фирма „Еко-арт инженеринг” и от дърводелската работилница пламна пожар и всичко изгоря. Единствено, което бяхме отделили, това са разплащателните ведомости.

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде беше централата на дружеството?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Беше на пл. „Тройката” в гр.Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кой ги изготвяше тези графици?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Календарните планове ги изготвяше секретарят на дружеството В.В. заедно с туристическите организатори. Съхраняваха се в централата. На мен като управител не са ми предоставяни екземпляри от календарните планове. Знам че такива се изготвяха, защото работя в тази система.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката Д..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетелката Д..

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства, като Ви моля да промените адреса на доверителя ми, който да бъде: ***, на който да бъдат изпращани всички книжа и документи.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания,  намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми, да отмените обжалвания административен акт на ТП на НОИ Бургас и върнете административната преписка за ново произнасяне, като приемете, че трудът, положен от моя доверител като шофьор на автобус с повече от 40 места в Туристическо дружество „Странджа” за процесния период от време съгласно разпоредбата на т. 67 във връзка с т.53а от Общите  разпоредби на Правилника за категоризация на труда при пенсиониране (отм.) е втора категория.

Моля да осъдите административния орган да заплати на доверителя ми направените по делото разноски.

Подробни съображения ще Ви представя в писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позицията по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: