ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2155 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.57 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.М.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв.К.К. от Бургаска адвокатска колегия, назначен за служебен защитник на ищеца в съдебно заседание на 11.10.2017г.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ – СОФИЯ (ГДИН), редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ В. РР. Ч., В.И.А. и К. К. Ц., редовно уведомени, явяват се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.:  Свидетелят В.И.А. моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, тъй като е лежал в една наказателна килия с моя доверител. Смятам, че останалите свидетели нямат отношение към делото и се отказвам от техния разпит.

ПРОКУРОРЪТ: Изразявам съгласие с искането на процесуалния представител на ищеца.

 

Съдът намира, че следва да бъдат заличени от списъка на лицата за призоваване свидетелите с изключение на В.И.А., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване свидетелите В. РР. Ч. и К. К. Ц..

 

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелите, които са заличени от списъка за призоваване.

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля А., чиято самоличност СНЕМА, както следва:

В.И.А. – 30год, български гражданин, осъждан за грабеж, без родство с ищеца по делото; ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

 

Разпит на свидетеля А.:

Адв.К.: Познавате ли И.М.С.?

Свидетелят А.: От затвора го познавам.

Адв.К.: Изтърпявали ли сте заедно наказание в изолаторна наказателна килия и за какъв период от време?

Свидетелят А.: Бяхме 14 дни в карцера. Зимата беше, но не помня дата. Зимата на 2017г. бях наказан с карцер и лежах заедно с И., но не помня в коя килия.

СЪДЪТ към свидетеля: Колко дни бяхте заедно в наказателната килия?

Свидетелят А.: Той имаше 7 дни карцер.

 

СЪДЪТ: Делото е за престой в наказателна килия по заповедта от 07 юли. През месец юли бил ли си в наказателна килия?

Свидетелят А.: Аз имам година и половина карцер. Мога ли да помня всички. И сега имам карцер, но в момента правят ремонт и няма как да го лежа.

СЪДЪТ към свидетеля: Лежал ли си в карцера през лятото?

Свидетелят А.: Мисля, че съм лежал. Май не излизам от карцера. Не искам да отивам.

 

Адв.К.: Какви са условията в наказателната килия?

Свидетелят А.: Бяха гадни. Хлебарки. Много гадни. Дюшеците скъсани. Гадост. Няма къде да се храниш.

 Килията е малка за двама души. Когато се препълни затвора, в килията вкарват още две вишки и не можем да се движим. Килията има две вишки и като вкарат още две, остава една малка пътечка, не можем да се разминем.

 

Адв.К.: Къде се храните, как получавате храната?

Свидетелят А.: В килията. Нямаме право на столова. Един затворник минава с една количка и раздава храната. Държиш я в ръцете и ядеш. Сутрин, обед в 12 часа и вечерта.

 

Адв.К.: Има ли прозорец тази килия? Отваря ли за проветряване?

Свидетелят А.: Има прозорец, отваря се. Стъклата са счупени и стои все отворен.

 

СЪДЪТ към свидетеля: И. как понасяше тези условия?

Свидетелят А.: Гадно. Той не ги понасяше. Дори по едно време му даваха лекарство, ставаше целият червен и някакви петна му избиха, затова той почна да пише. Незнам дали от дървениците от какво го е получил това. Целият почервеня и стана в петна. Дойдоха и го видяха, но не му прекъснаха карцера. Казват „Няма ти нищо, ето ти хапче?  Едно хапче какво ще помогне, като целият си надут. Някакви лекарства или една инжекция поне.

 

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Свидетелят да каже има ли санитарен възел в килията.

Свидетелят А.: Има един кош под леглата. Ходим в кофи. Вътре пикаем и в шишета.

ПРОКУРОРЪТ: Кой е длъжен да чисти килиите?

Свидетелят А.: Вие кажете кой. Ние ли трябва да ги чистим.

ПРОКУРОРЪТ: Да. Вие сте длъжни да поддържате чистотата.

Свидетелят А.: Да бе. Ние сме 1000 човека и аз да чистя лайната на всички ли.

 

Адв.К.: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите исковата претенция на ищеца.

С оглед процесуална икономия, моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана и следва да бъде оставена без уважение. Касае се за наказателна килия за извършено от ищеца дисциплинарно нарушение. Действително условията не са добри в килията, но за срок от 7 дни той не е претърпял някакви неимуществени вреди. Това, което е претърпял са неудобства в тази килия и дискомфорт и в този смисъл е Решение  № 569/16.01.2014г. на ВАС по АХД № 7207/2013г. на ІІІ О. В случай, че решите, че са налице трите кумулативни предпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, алтернативно моля да определите един размер на обезщетяване, който е в много по-нисък размер според практиката.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на адв.К. 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: