ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2020 по описа за 2018година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКОВА КЪЩА“ ЕООД, представлявано от управителя Р.Ж.Е., редовно уведомен се представлява от процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от ю.к.Т., надлежно упълноощена, с представено пълномощно по делото.

 

В съдебната зала служебно доведен се явява свидетеля Юри М.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11657/23.10.2018 година от Юротийм Строй“ ЕООД са представени копия от първа страница от 10 на договормежду „Юротийм Строй“ ЕООД и „Никова къща“ ЕООД, споразумение за прекратяване на същия договор- копие и книга на начален инструктаж на „Юротийм Строй“ ЕООД.

Съдът докладва, че по делото е постъпил отговор от „Галчев Инженеринг“ ЕООД входящ № 11647/23.10.2018 година, с което уведомяват съдебния състав, че поради преместване на архива на документацията на дружеството от гр.Бургас в гр.София не могат към настоящия момент да намерят исканите документи.

АДВ.Г.:Да се приемат постъпилите доказателства.

Ю.К.Т.: Не възразявам да се приемат, но по отношение на страницата от книгата за начален инструктаж искам да отбележа, че не става ясно от каква книга е направено копието, за кого, и за какво се отнася.

Съдът, с оглед становищата на страните и по даказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА копия от първа страница от десет на договор между „Юротийм Строй“ ЕООД и „Никова къща“ ЕООД, споразумение за прекратяване на същия договор- копие и книга на начален инструктаж на „Юротийм Строй“ ЕООД.

ПРИЕМА за сведение отговор от „Галчев Инженеринг“ООД.

АДВ.Г.: Представям  удостоверение от ДИТ Бургас, ведно с представен списък на работиците на „Корект 72“ ЕООД и два броя декларации по чл.402 ал.1 т.3 от КТ.

Ю.К.Т.: Имах възможност да се запозная с доказателствата, изискани от Инспекцията по труда и не възразявам да се приемат.

АДВ.Г.: Представям кореспонденция между „Никова къща“ЕООД и „Галчев инженеринг“ООД, фактура за маслото, както и стоковата разписка за доставка на лавандуловото масло.

Ю.К.Т.: Не съм се запознала.

Съдът предоставя възможност на ю.к.Т. да се запознае с представените от адв.Г. писмени д0оказателства.

Ю.К.Т.: След като се запознах, аз не възразявам да бъдат приети по делото.

По представените писмени доказателства съдът намира за относими към предмета на спора, поради окето

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от адв.Г. писмени доказателства.

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля, както следва:

Ю. М.А.: Българин, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване.Госпожата Р. Е.а не я познавам. Н. Е. го познавам, защото съм от Сунгурларе.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА:От къде познавате Н.Е. и има ли сте търговски отношения с него?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Той дойде при мен. Аз не съм грамотен, имам първи клас и каза дали мога да му пусна фактура за работа и това беше. Аз на жена му не съм пускал никаква фактура.Аз не съм грамотен. Дадох му кочана, какво е писал, що е правил аз нищо не знам.

ВЪПРОС НА СЪДА: Каква фирма имате регистрирана на Ваше име?

СВИДЕТЕЛЯТ А.:Нямам фирма, аз работех с пълномощно на тази фирма. „Евро кар“ не е моя фирма, тя е на друг човек. Тя беше на едно момче, тя е спряна.“Евро кар“ ми дадоха кочана и аз го дадох на Н..Аз дори не знаех, че е отпаднало ДДС-то.Н.проверяваше по интернет.Аз имах работници в тази фарма, но не помня до кога.Аз имам четири инсулта.

ВЪПРОС НА СЪДА: През 2017 година имахте ли работници?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Може, но аз бях по това време в Затвора. Аз влязох в Затвора миналата година на 20.10.Ако той е направил нещо.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие лично ходил ли сте на строителен обект, миналото лято?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не си спомням.Работници на фирмата ходиха. Имах към 8-10 човека работници. На четири часа ги осигурявах с фирма „Евро кар“.Аз му дадох кочана.

ВЪПРОС НА СЪДА: Пари получавал ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Плащал е на всеки от работници сума, но не знам каква.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Казахте, че не помните, че сте имал работници, после казахте, че миналата година сте имал. Кое е вярно-  помните ли да сте имал работници?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това е като бях навън, имах работници. Не знам кога стана това – да дам кочана. Кочанът го дадох преди да вляза в Затвора.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Къде работиха Вашите работници миналата година?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Чистиха гората в с.Есен. Не мога да кажа на коя фирма бяха регистрирани. Имам десетина фирми. В момента не се водят други дела срещу мен.Имаше, но в момента нямам други дела.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За какво в момената излежавате присъда?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Където купувам фирми. „Евро кар“ е прехвърлена, аз я купих и от тази фирма съм пращал работници.Взех  фирмата за 100 лева.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За нея водят ли се дела?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не мога да си спомня.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Имате ли банкова сметка?

*** А.:Не си спомням  дали съм имал.Аз получих мозъчен инсулт четири пъти.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Кога дойде Н.при Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не знам, не помня.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Помните ли като дойде Н.при Вас, поиска ли да осигурите работница за работа?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Каза ми, че ще чистят край с.Есен.Аз не работя с едни  и същи хора. От Сунгурларе намирам работници.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Казахте, че ста дали на Н.Е. празна фактура,  каза ли за каква сума му трябва, касов бон?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Имам касов апарат, не мога да се спомня дали съм дал касов бон.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: За това, че му дадохте фактурата, каква сума Ви даде?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: 100 лева, кочана давам и той пише. Къса листи и връща кочана.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Фактурата е била попълнена?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Той я попълни пред мен от името на „Еврокар“, но не помня дали съм пуснал касов бон.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Преди този случай през 2017 година имали  ли сте друга работа с Н.?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това е единствения случай на търговски отношения с Н.. Това е първия път. Попълних фактурата, даде ми 100 лв и при мен остана кочана. Не знам, че„Евро кар“ е дерегистрана.Той влизаше в интернет и проверяваше.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Подписвали ли сте споразумителен протокол? Вие лично някакъв документ подписахте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Подписах, но договор ли беше, не знам.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Как се с подписвате – с подпис или с пръстов отпечатък

СВИДЕТЕЛЯТ А.: С подпис.

Съдът предявя  на свидетеля А. подписи, до печат на „Евро Кар“ ЕООД на лист 119 лице и гръб.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Мисля, че това не е моя подпис. Искам да покажа как се подписвам аз.Подписът ми включва буквата „Ю“ и няколко други елементи.

Ю.К.Т.: Аз нямам повече въпроси.

Съдът приема лист, на който свидетеля собственоръчно положи два подписа.

Съдът докладва,  че към настоящия момент допуснатия до разпит в качеството на свидетел Г.М.П. не е била намерена на адреса по седалището на „Корект 72“.

Съдът е разпоредил на лицето Г.М.П. да й бъде изпратено съобщение по настоящ адрес и по месторабата за представяне на писмените доказателства, в случай, че са налице и бъдат установени служебни данни за това.

По тази причина към настоящия момент съдът счита, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВАсъбирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 05.12.2018 година от 13:15 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: