ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,26.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1929 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За дружеството-жалбоподател Спринг груп” ЕООД се явява адвокат И. с приложено пълномощно по делото.

За ответника- Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП” се явява юрисконсулт Д., с приложено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Адвокат И. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адвокат И.- Водя свидетелите Р.Д.Д. и М.Д.В.. Посоченият в предходно заседание свидетел Р.Н.Ч. не може да дойде, защото е в тежко здравословно състояние. Свидетелката В. ще доказва същите твърдения, като свидетеля Ч..

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатите с определение от 16.01.2013г. свидетели, на които сне самоличността, както следва:

Р.Д. Д., родена на *** г. в гр.Любимец, с постоянен адрес *** пенсионер, българка, български гражданин, неосъждана.

 

М.Д.В., родена на ***г. в гр.Любимец, с постоянен адрес гр.Бургас, ул.Емона № 18, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование, безработна.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещават да говорят истината. Свид. М.В. отведена от съдебната зала.

 

Свид. Д., на въпроси на адвокат И.- Майка съм на съпругата на Василев, на Петър Василев, който е собственик и управител на „Спирнг груп” ЕООД. Някъде около 2007-2008г. предоставих на дъщеря си и на зет си сумата от 34 000 лева. Тогава беше криза, имаха нужда от пари и затова им дадох тази сума. Бяхме продали наследствена къща в родния ми град. Парите използваха не за нещо лично, използваха ги за работата си. Тези пари ги дадох безвъзмездно.

 

Свид. Д., на въпроси на юрисконсулт Д.: След като получих парите от къщата, не съм ги съхранявала по банки. Платиха ми в брой за къщата. Дадох им една част от парите. След време им дадох пак. Мъжът ми работеше в Испания и в Гърция. Къщата продадох някъде към 2005-2006г. Може би 2006г. Мама беше жива и след като почина тогава я продадохме. Къщата ми е наследствена, нямам никакъв документ от продажбата на къщата. Тогава така я продадохме, нямаме документ. Нямам нотариален акт за продажба, ако е имало такъв, той може би е останал у сестра ми, просто не знам. Аз бях в Любимец когато продавахме къщата, подписах се на документ, че я продаваме, но на мен никакъв документ не ми се е давал. Имам дъщеря и във Варна, на нея също помагам. След като се пенсионирахме, получихме по шест извънредни заплати, работихме със съпруга ми към мините. Съпругът ми работеше и в Испания и в Гърция, като се върнеше даваше пари на децата. Пенсионирахме се през 1995г.

 

Свид. Д. на въпроси на прокурор Червеняков: Сумата дадох на дъщеря ми, да се подпомогне. Имат фирма- „Спирнг груп”. Фирмата е на съпруга и́, но те работят заедно. Дъщеря ми във фирмата работи в магазин за РVС дограма. Въпросната сума дадох през 2007 - 2008г. Дала съм си ги на децата си да си помогнат. Имаме и наследствена къща в Разлог, оценена на 100 000 лева, която ще продаваме и парите пак ще дадем на децата си.

 

Съдът пристъпи към разпит на свид. М.В..

Свид. В. на въпроси на адвокат И.: Съпруга съм на П. В., който е управител на „Спирнг груп” ЕООД. Работила съм във фирмата до преди три години, до 2011г. Познавам Р.Ч., семейни приятели сме. Той ни даде пари през 2007-2008г. С тези пари купувахме материали за сградите, които строихме. Парите ни даде на заем, като условието беше да му ги върнем след 2-3 месеца, но мисля, че ги върнахме след година. Присъствах на предаването на парите, защото ходихме до Поморие да ги вземем. С парите сме купували материали и имахме и търговска част и мисля, че една част отиде за врати, закупени от Китай.

 

Свид. В. на въпроси на юрисконсулт Д.: Сумата, която получихме от Р.Ч., беше 90 000 лева. Предаването беше в брой, парите бяха в една кутия. Не мога да си спомня точно, не си спомням в какъв период от годината се случи това. През тази година фирмата имаше два обекта, жилищни сгради, едната е на ул. Калоян № 104, другата е на Сливница № 81. Тези пари ни трябваха, за да можем да довършим сградите. С парите купихме материали. Сложихме ги в сейф и ги разпределихме какво да купим. Отразили сме го в сметките. И по банка сме превеждали и сме внесли в „Уникредит”, заплащано е и по определена фактура и е трябвало да отпътува по направление. Тази сума намери отражение веднага в счетоводството на дружеството. Стоки и материали се фактурират, купуват се и се фактурират. Това намери отражение в счетоводството. С Р.Ч. ние сме семейни приятели и ходихме в техния дом и там стана предаването на сумата. Хем гости, хем по работа.

Свид. В. на въпроси на прокурор Червеняков: Във фирмата съм замествала секретарката в офиса и магазинерката в магазина, разпределяла съм от складовата база кое къде да отиде. Сумата, получена от майка ми не е заем, дарение е. Сигурна съм, че постъпилите суми са заприходявани в счетоводството на дружеството. Мисля, счетоводно не разбирам как се водят документите, но тези пари счетоводно трябва да са влезли като заем или подарък. Това което мога да кажа е, че цялата сума беше използвана за фирмата и мисля, че е осчетоводено за всичко. Майка ми и мъжа й, който не ми е баща, ми помогнаха, нуждаех се от оборотни пари, даде на мен и на сестра ми. През годините не съм искала пари, тогава исках и тя ми даде. Може би 2 000-3 000лв. сме изхарчили за лични нужди, но мисля, че трябва да е отразена тази сума, че търговеца купува и довършва обектите си. През този период освен разходи за стоките, имахме и работници, плащали сме заплати, осигуровки.

 

Адвокат И. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Д. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събиране на доказателства.

ДАВА думата по същество.

 

Адвокат И. - Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените обжалваното Решение на директора на Дирекция „ОУИ” при НАП Бургас в обжалваната част, като съображенията съм изложил в самата жалба. От събраните по делото доказателства, твърденията в жалбата се установиха и потвърдиха. При издаване на решението органът не се е съобразил с реалните цени, на които са извършени продажбата на имоти, както и със средствата, които дружеството е получило като дарение и заеми от техни близки и роднини. Моля да присъдите и разноски на доверителя ми по договора за правна помощ.

Юрисконсулт Д.- Тъй като предмет на разглеждане е ревизионния акт, в частта потвърдена с решението на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас, ще моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите ревизионен акт, в тази му част. С оглед събраните по делото доказателства, моля да ми дадете възможност за писмено становище. Колегата каза, че не са отразени заемните средства и дарения на дружеството. Искам да отбележа, че тези сума не са отразявани така, а собственика на дружеството не е представил необходимите доказателства в тази връзка. Моля също така да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че жалбата срещу процесния ревизионен акт е неоснователна, а констатациите на ревизиращият орган са правилни и законосъобразни, с оглед на което моля, да потвърдите като правилен и законосъобразен оспорения ревизионен акт. Искам да акцентирам върху извършената рекапитулация на съдебно-счетоводна експертиза, която следва да се вземе предвид при произнасянето на съответното съдебно решение, в частта по ЗДДС и ЗКПО относно тези становища на вещото лице, като специалист с такива познания. Считам, че те са основателни. В тази насока моля да постановите решение, с което да потвърдите ревизионен акт.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: