ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 1824 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.В., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.В.-Х., редовно призована, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.В., редовно призована, не се явява.

За тримата жалбоподатели се явява адвокат М., с пълномощно от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.П., нередовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ М.: С оглед Вашата преценка, че не е редовно призована заинтересованата страна С.П.П., безспорно ход на делото не е възможно да бъде даден.

 

СЪДЪТ констатира, че заинтересованото лице С.П.П. е нередовно призован за днешното съдебно заседание, тъй като призовката се е върнала в цялост с отбелязване, че адресът е посетен на 05, 13 и 19 април 2018 г., като са оставени съобщения, на които никой не се явява. Така оформена призовката, съдът намира, че същата не отговаря на изискванията на чл. 47 ГПК и не е ясно какви са съобщенията, кога са поставени тези съобщения и с какво съдържание са били съобщенията. В тази връзка съдът намира, че следва да се изпрати на  лицето нова призовка за новата дата на делото, като при невъзможност същата да бъде връчена лично, да се изпълни точно процедурата по чл. 47, ал. 1 и  ал. 2 от ГПК и съответно призовката да се оформи по правилния начин.

Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

До лицето С.П.П. да се изпрати  призовка на посочения адрес. При ненамирането му на този адрес да се изпълни процедурата по чл. 47 от ГПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: