ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1786 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.С. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Д.И..

За ответника- Комисия за защита от дискриминация не се явява представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Заинтересованата страна А.М.А. не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат И.: Водим допуснатия от съда в предходно заседание свидетел.

 

СЪДЪТ въведе в залата свидетеля.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

В.К.К., роден на ***г. в гр. Бургас, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят К. на въпросите на адвокат И.: Бил съм народен представител в 43-тото Народно събрание, както и сега съм народен представител. Известна ми е декларацията, прочетена от г-н В.С.. Това беше в миналото Народно събрание. Това е декларация от името на парламентарната група на НФСБ и ВМРО, от името на двете партии, които участваха в миналото Народно събрание като „Патриотичен фронт“. Такива декларации задължително се обсъждат, както и тази декларация беше обсъждана не само от ръководството на двете партии, но тя беше обсъждана и от парламентарната група, защото всяка седмица има заседание на парламентарна група, където обсъждаме по-важните въпроси, които стоят пред нас. Така че тази декларация няма как да не си я спомням, още повече, че аз съм част от НФСБ и съм зам. председател, както тогава, така и сега, на парламентарната група в Народното събрание. Т.е. всичко онова, което е изчетено от колегата В.С., много внимателно е минало и изслушвано от колегите от Народното събрание и от парламентарната група. Това е политическа декларация, това е позиция на двете партии и на парламентарната група в Народното събрание. Това е наша позиция, имам предвид позицията на двете партии, които ясно и категорично заявяват становището на избирателите. Причините, които ни мотивираха да направим тази декларация, и посланието, което искахме да изразим, бяха поредица от драматични обстоятелства, които бяха нашумели в България по онова време- изнасилвания, побоища от страна на циганския етнос. Това беше поводът да се направи тази декларация. Ако човек чете, ако чете внимателно декларацията, ще разбере, че тази декларация е изпълнена с болка, горест за случващото се в България, за случващото се в тези последни 26-27 години, през които никой не обърна внимание на тези цигани. В декларацията се заклеймяват практиките на партийните централи, имам предвид тази на ДПС. Не говорим за декларация за вина и работа срещу циганския етнос. Ние явно и категорично доказваме, че всъщност циганският етнос не е нищо друго освен жертва на политическите интриги и сценарии. Тази декларация, освен че е декларация, тя е и високо ниво на публицистиката. Тази декларация не трябва да се разглежда едностранчиво и в този смисъл няма нещо, което да подсказва, че декларацията е насочена срещу циганския етнос. По скоро се говори за практиките, които са изключително опасни, които са извън закона, които подсказват по недвусмислен начин, че през всичките тези години докараха тази част на българското население до нивото на скота. Такава е целта на декларацията. Имаме и впечатления за обществения отзвук след тази декларация. Аз имам конкретни впечатления, не само аз, но и колегите в НФСБ също. Имаме в Шуменско няколко структури от цигански етнос. В тези структури имаме много близки, познати, бих казал дори приятели- грамотни, интелигентни хора. Телевизия „Скат“ се гледа от голяма част от циганския етнос, до скоро имаше и такова предаване на телевизията. Не съм имал впечатление, че хората от циганския етнос са заплашени- напротив, това, което мога да кажа, е, че ясно и категорично хората казаха, че това е част от действителността и са съгласни със съдържанието на декларацията. Никой не се е обидил. Декларацията е позитивна като ефект, ефектът, който се търси. Правят се опити от ДПС по някакъв начин да се използва циганският етнос за противопоставяне на циганите срещу българите и въобще този етнос да се изправя срещу държавността. Това се прави в продължение на години, тази практика продължава и сега. Някои народни представители, това са представители от ДПС, народни представители, вкл. от ръководството на ДПС, които в прав текст казваха, че част от Патриотичния фронт трябва да бъдат наказани и то не толкова със законни средства, а и по друг начин. Какво подразбират под „друг начин“ не мога да кажа, но мога да се досетя. С декларацията не е предлагано да се налагат репресивни мерки спрямо циганите като етнос или спрямо определени кръгове. Декларацията беше точно в обратния смисъл, да се направи всичко възможно от страна на държавата, за да може да се облекчи циганският етнос. В този смисъл го схванаха и колегите от останалата част на парламентарния спектър. С действията си В.С., като вицепремиер, го доказа на практика- например, когато стана случаят в Асеновград, това стана след декларацията. Като вицепремиер, той спря втора Катуница, когато станаха проблемите в Асеновград. Тогава дойдоха и го помолиха да не си тръгва от там, това бяха циганските барони. Той беше човекът, изразяващ позицията на НФСБ и Патриотите. В този смисъл е тази неотклонна линия в действието на нашата партия и на Патриотичния фронт. Действията, за които говоря, за предотвратяването на втора Катуница, станаха миналата година в Асеновград. Там едни цигани бяха замервали с камъни едни спортуващи деца и т.н., бяха ги били. Скочи целият Асеновград и бяха тръгнали да палят циганската махала, и тогава се изправи В.С., говори с едната и с другата страна, и нещата се успокоиха. Там, в циганската махала, вече има и полицейски участък. Извън конкретния случай, познавам В.С. вече от 20 години. Не знам случаи за отрицателно отношение към циганите от страна на В.С.. И в телевизия „Скат“ и в част от другите фирми, в които той участва, работят много хора от циганския етнос, работят като обикновени зидари, като мазачи, като строителни работници и се говори за над 30 - 40, ако не и повече постоянно работещи хора. Нещо повече, аз съм бил свидетел, че голяма част от тези хора са изключително съвестни и те трябва да бъдат за пример за онази част от циганския етнос, които са свикнали да не се грижат за себе си, а държавата да се грижи за тях. Той е много позитивен спрямо този етнос. Изключително позитивен човек е.

Адвокат И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от съдебната зала.

 

Адвокат И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат И.: Уважаема госпожо съдия, моля да бъде уважена жалбата като основателна и да бъде отменено, в обжалваната част, решението на Комисията за защита от дискриминация. Намирам това решение за определено необективно и противоречиво като мотиви, а в някои части и за откровено тенденциозно, което противоречи на фактическата обстановка, и с игнориране на множество доказателства, събрани в хода на административното производство. Без да правя квалификация и пълен анализ на изказванията, както с оглед на контекста, така и определения начин, с който са тълкувани изказванията, същите не могат да бъдат определени като подбуждане към дискриминация по етнически признак, защото в тях не се изразява неодобрение към определен етнос или приписване на етнически характеристики. Набляга се, че това са негативни социални явления, за които трябва да бъдат определени социални мерки и по-голяма отдаденост от страна на държавните органи към мерки по спазване на законността, както и подобряване на битовото и социалното положение на пренебрегнати от обществото групи. Обратно на твърдяното подбуждане към дискриминация, изказването съдържа множество примери от миналото и призиви да се следват тези положителни примери, като се подобри политиката в областта на социални и политически мерки. В този смисъл няма доказателства нито че изказванията са някаква форма на дискриминация, нито че целят като резултат създаване на враждебна, обидна и застрашителна среда. Няма и как да бъде направено като извод, при положение, че изказващият непрекъснато задава и въпроси- „Кой е виновен за това негативно положение“ и посочва, че то може да бъде подобрено и лесно да бъде превърнато в положително, ако някой се загрижи да положи достатъчно усилия за това. Не са осъществени предпоставките на нарушението по смисъла на §1, т.1 от ДР от Закона за защита от дискриминация, не е осъществен и съставът на нарушението по смисъла на т.5 от §1 от ДР от същия закон. Няма как от една страна да има подбуждане към дискриминация, след като нито лицето има намерение да подбужда към негативни или репресивни действия, нито има възможност да влияе на подбужданите. Това е аудиторията на декларацията- негови колеги по представяне на декларацията, а и няма към какво друго да ги подбуди, освен да работи за подобряване на социалния статус на непривилегировани групи от населението, както и към законови мерки за борба с престъпността. Нарочно ще обърна внимание на следното, въпреки че би трябвало това да се възприеме и от състава на Комисията по дискриминация, че призоваването за по-добри социални мерки и борба с престъпността не е против интересите на представителите на циганския етнос, а е в тяхна полза. В този смисъл, ако някой призовава към повишаване на икономическия статус на циганското малцинство или намаляване на безопасността, не виждам как това би могло да навреди или да наруши правата на българските граждани. Съставът, който е постановил това решение, не е намерил някакви такива обстоятелства за подобен негативен ефект, за който се твърди в решението. В този смисъл решението е необосновано. Обратно, в хода на производството пред състава на комисията сме ангажирали доказателства за положителния отзвук сред представители на циганското малцинство- запис от телевизионно предаване, който беше гледан от състава на комисията и игнориран. При положение, че има доказателства как се възприема едно изказване и да се твърдят едни хипотетични доказателства, показва необективност и тенденциозност на решението. Ще обърна внимание, че в посочения отзвук в телевизионното предаване конкретни представители много ясно възприемат казаното като обсъждане на социални проблеми, а не като етническа дискриминация и създаване на застрашителна среда, т.е. както народните представители, така и представители на етническите малцинства, много ясно разбират, че декларацията няма етническо посочване, а призив за справяне със социалния проблем. В този смисъл както за обикновения избирател, така и за народния представител е ясно за какво е направена декларацията и какви са нейните цели, и няма как да бъде тълкувано в негативния смисъл, както е направено в обжалваното решение. В този смисъл намирам, че то е незаконосъобразно и моля да бъде отменено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: