ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тридесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 1682 по описа за 2008 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ф.Г., редовно уведомен, представлява се от съпругата си В.Г., редовно упълномощена.

         ОТВЕТНАТА Община Бургас, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Р.

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.В.Р..

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Инж.Н.В.Р. - 61г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам.

         Съгласно указанията на  съда поканих собственика, т.е. упълномощеното от него лице и представителя на общината и в тяхно присъствие извърших оглед на автомобила на място. Описал съм състоянието, в което се намира автомобила към момента на огледа.

         Въпрос на пълномощника Г.:  Може ли автомобилът,  като техническо състояние, което констатира вещото лице, да е излязло извън употреба съгласно наредбите на КАТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Бил съм осем години и половина началник на това отделение в КАТ и съм се занимавал точно с това. Автомобилът, се спира от движение по желание на собственика, поради липса на възможност да се използва или липса на части. Няма срок за спиране на движението на автомобила. Не е ограничен във времето. Това става по  желание и възможности на собственика.

Моето становище, което съм записал в заключението и което поддържам е че автомобилът е възстановим.

         Въпрос на пълномощника Г.:  В констативния протокол е записано, че е налично предно обзорно стъкло. При огледа вещото лице установи, че липсва такова. С какво беше заместено това стъкло, което видяхте на място на огледа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предното стъкло бе заместено с найлон, за да не влиза дъжд в купето, да предпазва от външни влияния.

Пълномощникът Г.: Да се приеме експертизата.

Въпрос на юрисконсулт Р.: При огледа на автомобила установихте ли дали има регистрационни номера?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Автомобилът е снет от отчет, поради което нямаше регистрационни номера.

Въпрос на юрисконсулт Р.: Как идентифицирахте тогава автомобила?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Идентифицирах автомобила по неговото описание, цвят, по името на собственика. Освен това на огледа присъстваха и инспектори от общината.

Юрисконсулт Р.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева, платими от внесения депозит.

 

Пълномощникът Г.: Водя един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. Тъй като административният орган твърди, че е залепил стикер на предното стъкло, с разпита на този свидетел ще установим от кога предното стъкло липсва, и там не може да се залепят стикери.

Юрисконсулт Р.: Не възразявам.

По доказателственото искане за изслушване на водения в днешно съдебно заседание свидетел съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на когото снема самоличността, както следва:

 

Р.Б.Т. – 58г., българска гражданка, не семейна, неосъждана, без родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обеща да говори истината.

СВИД. Т.: Съседи сме със сем.Г.. Имат лек автомобил „Трабант”, жълт на цвят.  Помня вечерта през м.март 2007г., тъй като имах лично събитие тогава. Чух шум и видях, че предното стъклото на трабанта е изцяло разрушено. Счупено беше с тротоарна плочка и плочката беше паднала на волана. На следващия ден помогнах на В. да сложи на мястото на стъклото черен найлон. От тогава до момента, в който вдигнаха колата, си стоеше черният найлон на мястото на стъклото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Като взе предвид, че по делото няма да бъдат ангажирани други доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Пълномощникът Г.: Поддържам жалбата. Считам, че административните актове са незаконосъобразни, защото те третират едно друго наименование на МПС – излязло извън употреба. Считам, че нашият автомобил не е такъв, който може да бъде квалифициран като излязъл извън употреба съгласно чл.143, ал.8 от ЗДвП и препраща  към чл.167, във връзка с правомощията на кметовете на града да определят и контролират спазването за изхвърлянето на отпадъците, както се позовава заповедта. Там пише, че автомобилът трябва да бъде изоставен, снет от отчет, а в случая нито е изоставен, нито снет от отчет, дори е паркиран правилно до тротоара. Абсолютно с нищо не застрашава никого. Поради което моля съдът да отмени тази заповед. Вярвам в правосъдието и се надявам, че ще бъдат възстановени правата на данъкоплатеца, защото те са нарушени в случая. Плащат се данъци, общината предявява, че това общинско място и там не може да се паркира. Затова плащаме данъци. КАТ дава направление за домуване и точно това е мястото за пребиваване на  това МПС.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В настоящото производство се събраха доказателства, от които се установява, че е нарушена разпоредбата на чл.37-а, ал.1 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане чистота на територията на община Бургас. В настоящото производство се установи, че паркираният върху терен общинска собственост автомобил не е бил с актуалната табела за регистрация – регистрационен номер. Установи се, че в противоречие с Наредба № 1-45/2000г. това превозно средство не е с изискуемия регистрационен номер, който трябва да съдържа символите БГ, знаме и т.н.. Нещо повече, установи се, че автомобилът е бил все още със стария регистрационен номер. Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената от Община Бургас заповед като правилна и законосъобразна.

За сведение на съда представям Наредбата приета от Общински съвет гр.Бургас.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: