ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 25.02                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1643 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Т.Й.Я., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Ответник по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно уведомени, явява се юрисконсулт К., редовно упълномощена.

Вещо лице – инж. З.Ч.А., редовно уведомена, явява се.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Мисля, че заключението не е в срок, поради причината, че аз го проверих и не съм се запознала с него в срок. Моля да отложите делото за друга дата.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че заключението на вещото лице не е представено в предвидения от закона срок. Възражението на процесуалния представител на ответника е основателно. В този смисъл е налице пречка за изслушване на явилото се в днешно съдебно заседание вещо лице.

По тези съображения съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, като даде възможност на страните да се запознаят със заключението на вещото лице и да изразят за следващо съдебно заседание  становище по него.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.04.2009 г. от 10.40 часа, за която дата страните и вещото лице уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: