ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 163 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бългериан бизнес проджект“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат представените от адвокат Н. писмени доказателства в предходното съдебно заседание. Представям и моля да приемете отговор от обмена на информация, който представям ведно с приложени към него 7 броя документи, които не са с превод на български език.

АДВОКАТ Н.: Току-що се запознах с представените в днешното съдебно заседание  доказателства, като  моля да ми бъде дадена възможност, с оглед на обстоятелството, че са 10 страници и някои на чужд език, да се запозная с тях, както и да се представят от ответника на български език. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представените в предходното съдебно заседание от адвокат Н..

УКАЗВА на ответника, че на основание чл.14, ал.1 от АПК настоящото производството се води на български език, поради което за да бъдат приети като доказателства по делото представените в днешното съдебно заседание документи на чужд език, същите следва да бъдат съпроводени с точен превод на български език, на основание чл.14 ал.3 от АПК.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да ми се предостави възможност да представя превод на български език на днес представените документи. Няма да представям други доказателства към момента.

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателствени искания, към момента.

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: