ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1534 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представена по делото пълномощно.

За ответника директор на РЗОК Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА, че след предходно съдебно заседание е изпратил искане до директора на УМБАЛ Бургас за посочване на лекар със специалност „Педиатрия“. Оттам се върна писмо от директора, в което е заявено, че поради голямата служебна заетост и кадрови дефицит, не могат да определят лекар за вещото лице, след което съдът е изпратил писмо до Български лекарския съюз, откъдето все още няма отговор.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам искането за извършване на допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъде изчакан отговор от Българския лекарския съюз с посочване на специалист, който да извърши допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2018г. от 11.15ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и се считат редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: