ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Д. К., преупълномощен от адв. Д.Г. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомена, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

         НЕ СЕ ЯВЯВА свид. д-р И.Р.В. – В. не е бил призован за днешното съдебно заседание, поради не внасяне на определения от съда депозит.

 

По хода на делото

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че не е внесен депозитът за явяването на свидетеля д-р И.В. в размер на 150 лева, вносим в 10-дневен срок, определен с протокол от проведено на 17.05.2018 г. съдебно заседание.

 

В същото съдебно заседание, съдът е УКАЗАЛ на жалбоподателя, че при невнасянето на депозита в срок, ще отмени определението си, с което е допуснал до разпит в качеството на свидетел д-р И.В. и ще приключи събирането на доказателствата.

Съдът КОНСТАТИРА и, че не е довнесен определеният с протокол от проведено на 08.02.2018 г. съдебно заседание и вносим от жалбоподателя в 10-дневен срок допълнителен депозит за изготвената съдебно-медицинска експертиза от вещото лице И.П. в размер на 409,14 лева.

Съдът е УКАЗАЛ на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

Отделно от това, в закрито/разпоредително заседание от 20.3.2018г. с разпореждане № 1342/20.3.2018г. съдът е УВЕДОМИЛ жалбоподателя чрез адв. Г.,  че следва в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе допълнително възнаграждение за вещо лице в размер на 409,14 лева по сметката на Административен съд Бургас и да представи доказателства по делото за платената сума, като в случай на неизпълнение ще бъде издаден изпълнителен лист.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ определеният допълнителен депозит за изготвената съдебно-медицинска експертиза в размер на 409,14 лева също НЕ Е ВНЕСЕН.

 

Съдът предоставя на страните възможност на изразят становище по доказателствата:

 

АДВОКАТ К.: Вчера в късния следобед адв. Г. ме упълномощи да се явява на делото, тъй като му се наложи да пътува до Гърция и поради това нямах възможността да се запозная с днес изложените факти. Предвид обективни причини не съм имал възможност да се запозная с тези толкова важни обстоятелства по делото. Сега ги научавам за първи път. Моля съда да ми даде възможност за внасяне на двете суми по депозитите, като предвид обстоятелството, че колегата Г. ще продължи делото, моля да определите срок също, който да е 10-дневен. За стореното съдът ще бъде уведомен писмено с приложени доказателства за плащането.Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Поддържаме искането за разпит на д-р В., тъй като считаме, че това ще има сериозно значение за изясняване на обективната истина по делото. Моля да дадете по-дълъг срок за внасяне на сумите.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че делото следва да бъде отложено за друга дата, тъй като адв. К. не е запознат с доказателствата по делото, както и да се даде възможност на процесуалния представител да внесе определените от съда депозити, които не са внесени по обективни причини.

 

 

Съдът, като изслуша становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на жалбоподателя да внесе по сметка на Административен съд – Бургас, на основание чл. 168 от ГПК, депозит за явяването на свидетеля д-р И.В. в размер на 150 лева.

УКАЗВА на жалбоподателя в срок от 20 дни да внесе горепосочената сума.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасянето на депозита в срок, съдът ще отмени определението си, с което е допуснал до разпит в качеството на свидетел д-р И.В. и ще приключи събирането на доказателствата.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.10.2018 г. от 15:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.  

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на д-р И.В. след внасянето на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: