ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1356 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:52 часа  се явиха:

           

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Братя Чинкови“ ЕООД, редовно уведомен, явява се лично управителят С.Х.и с адвокат Д., с представено пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“- Разплащателна агенция, за оторизация и изплащане на суми за подпомагане, да се произнесе по заявление с УИН 02/120717/23529 и вх.№ 18589419/23.06.2017 г.

В предходното открито съдебно заседание на 18.09.2018 г. съдът допусна до разпит по един свидетел от всяка от страните при условията на довеждане в днешно съдебно заседание.

            АДВ. Д.: Водим нашия свидетел.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Водим свидетеля.

 

          Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната зала водените свидетели, на които СНЕМА самоличност както следва:

          Е.С.Х.– ** г., български гражданин, женен, неосъждан, брат на управителя на дружеството-жалбоподател.

          Р.М.Ц.-И.– ** години, български гражданин, омъжена, неосъждана, работи в ОС „Земеделие“ гр. Бургас.

          Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещават да говорят истината.

 

          Свидетелката И. изведена от залата.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Х.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Х. НА ВЪПРОСИ НА АДВ Д.: През месец септември 2016 г. извикаха „Братя Чинкови“ ЕООД. То се представлява от брат ми С. да правим споразумение с колегите от община Руен по чл. 37 от ЗПЗП. Направихме споразумение, разбрахме се и оттам свършихме работа, като казаха, че ще платим бели петна в размер на 10 600 лева. Оттам нататък на нас не ни казаха кога да ги плащаме. По-миналата година имахме срок до края на годината да ги плащаме. Получихме едно писмо от ОС „Земеделие“, че ако не платим в едноседмичен срок белите петна, ще трябва да ги плащаме в троен размер. Ние не можахме да намерим тези средства и станаха в троен размер. Когато отидохме през март месец 2017 г. да чертаем земята, не ни разрешиха да чертаем докато не платихме белите петна в троен размер. Ние отидохме да се консултираме с г-жа Л.С.. Тя е директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Бургас. Отидохме да се консултираме с нея и тя каза, че ако платим в троен размер белите петна няма да има никакъв проблем и ще ни разрешат и ние помолихме Л.С. да изпрати писмо до министъра, който да ни разреши да чертаем, за да можем да изтеглим кредит, за да можем да платим тройния размер, обаче тя ми каза да пишем едно писмо до министъра, за да може той да ни разреши понеже тя няма такива права. Писахме писмо и тя изпрати писмото по факса до министъра, но не получихме никакъв отговор. През това време закъсняхме с чертаенето и започнаха да ни налагат санкции. Пожънахме ечемика, продадохме го, за да платим тройния размер. Сварихме последния срок. Ние правим всичко възможно да платим и да кандидатстваме. Платихме парите, занесохме бележката в Бургас и ни казаха да занесем бележката в Община Руен на Б.Б.– той беше директор на ОС „Земеделие“ и оттам брат ми занесе бележката и Б. звънна на Л.С. и попита дали може да чертаем. Тя каза, че „Братя Чинкови“ ЕООД могат да чертаят щом са платили и оттам брат ми почна да чертае до 12 часа вечерта черта. Понеже не можа да изчертае всичко и системата го отхвърляше, тъй като тя работеше бавно и 1000 декара останаха неизчертани. Системата беше отключена, за да може да приключи с останалите, които е чертал. Понеже тези, които бяха очертани трябваше да пусне картите на другата седмица. Така и стана. Приключиха, подписаха и оттам заявлението беше подписано от фонда и от „Братя Чинкови“ ЕООД, че е приключено. След това имахме двойно декларирани площи. Дойде ни писмо. Доказахме, че имаме съответните документи и като дойде време да си получаваме субсидиите, отиваме да проверим. Всички си получаваха субсидиите, а за нас няма. Питахме служителката защо ние нямаме превод и тя ни каза, че трябва да чакаме понеже сме със санкции и трябва да чакаме, тъй като сме били на заден план. Ние чакахме доста време. Дойде месец май 2018 г. и пак отидохме да питаме. Пак нямаше субсидия и ни отговори служителката, че нямат точна информация защо няма пари, нито уведомление са ни пуснали, нито нищо. Не ни бяха пуснали уведомление. Бяхме решили да пишем писмо до министъра. Това не мога да си спомня точно кога беше, но мисля, че беше месец юли 2018 г. с обратно връщане до срок за един месец, с обратна разписка. Нямаше отговор от министъра и тогава вече „Братя Чинкови“ ЕООД входираха дело за уточняване на тези пари защо ги няма и не ги получаваме.

          Когато ожънахме ечемика, това беше 23.06.2017 г. Тогава, на този ден брат ми черта. Когато изчертахме, служителите правиха проверките и ни изпратиха  писма за двойно декларирани площи. Нас никой не ни е уведомявал, че уведомлението е подадено извън срок и документите не са изрядни.

          АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Аз нямам връзка с фирма „Братя Чинкови“ ЕООД. Не работя за нея. Не съм съдружник. Просто съм брат на С. Аз имам моя фирма „Корморан 86“.

          Когато отидохме да очертаваме, това беше във Фонд „Земеделие“ Бургас -  Разплащателна агенция.  Аз бях отвън. Брат ми влезе да очертава. Аз го придружавах. Не сме чертали в Руен, защото нямаше време и в Бургас ги доочертахме.

          Фирмата е от много години. „Братя Чинкови“ ЕООД е в бранша от 2008, 2009 г. и не очертава за първи път. Брат ми сключи споразумение по чл. 37 от ЗПЗП. Сключено е с колегите от околните села чрез ОС „Земеделие“. Наясно съм кога са кампаниите. Очертаването за 2017 г. започна от февруари месец. Ние отидохме да очертаваме на 23.06.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

          Съдът ВЪВЕЖДА в залата свидетелката И.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА И.НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Аз работя в ОС „Земеделие“, като експерт.

          При мен се извършва очертаването на земеделските земи. Задължително при очертаването присъства земеделският производител, за да покаже кои земи ще очертава, защото ние не знаем кои са неговите земи особено в случая, когато се касае за различна община – Община Руен. Аз не знам кой какво стопанисва.

          Ние нямаме право да откажем да очертаем след като фирмата е с бургаски адрес, но от цялата предварителна подготовка по създаване на споразумение и по подаване на декларации какви договори се извършва от съответната община където се обработват земите, в случая Руен, което предполага, че колегите са много по-информирани и много по-наясно от нас. Но затова винаги препоръчваме очертаването да се извършва по местонахождението на имотите, но приключването на заявлението когато е с бургаски адрес става в ОС „Земеделие“ – Бургас.

          По принцип кампанията започва винаги от 01.03. със заповед на министъра. През 2017 г. започна мисля, че беше от 01.03. По памет говоря. По отношение на „Братя Чинкови“ ЕООД си спомням, че дойдоха в последния ден – 23.06.2017 г. Мисля, че беше около 15.00 часа. Започна да чертае колежката Таня Степанова и след изтичане на работното време към 17.30 часа го поех аз, защото площите бяха около 4000 декара по неговите думи и това изисква време, за да бъдат очертани. Няколко пъти предупредихме земеделския производител, че ще работим дълго време и работихме до 24.00 часа, понеже изисква технологично време приключване на едно заявление, тъй нареченото изчистване на грешки. Няколко пъти исках да ги погледнем. Започнахме да разпечатваме картен материал, но не можахме да довършим, защото системата е онлайн и тогава се смени деня и изключва автоматично системата.

          Първо се пускат грешките, които не са официалните, за да се видят и изчистят и след това се разпечатва самото заявление с картите, с автоматичните проверки, бенефициера го прочита, запознава се и ако е съгласен, се подписва. Мисля, че 23.06. беше петък. После писахме докладни. На 26.06. началникът на службата писа докладна и разговаря с ДФ „Земеделие“ и на 27.06. приключихме чрез подписване на картите без да можем да работим по заявлението под каквато и да е форма да променяме очертаните площи. Не можехме да чистим грешки и други такива, а трябваше само да отпечатаме заявлението и да се подпишем.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА И.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Няма как при нас да се случат да установим нередовности, тъй като ние отговаряме за Община Бургас. При мен лично управителят на дружеството не е идвал след това да пита кога ще си получи субсидиите.

          Адв. Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидителката.

 

         

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям и моля да бъде приета Заповед № РД09-160/28.02.2017 г. Това е началото на приема на заявленията за подпомагане. Други доказателства няма да соча.

          АДВ. Д.: Уважаеми г-н председател, не се противопоставям да бъде приета въпросната заповед, въпреки че нямаше пречки да се представи до настоящия момент.

          Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представената в днешно съдебно заседание Заповед № РД09-160/28.02.2017 г.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. Д.: Уважаеми г-н председател, моля от името на представляваното от мен дружество да уважите подадената жалба.  Мълчаливият отказ е противоречащ с материалния закон и като такъв, подлежи на отмяна. Има константна практика за отмяна, тъй като това препятства възможността за съдебен контрол и мълчаливите откази не могат да бъдат изключени от това правило. В този случай се толерира поведението на административния орган вместо да се насърчава издаването на законосъобразни административни актове. В случая оспореният мълчалив отказ за оторизация и изплащане на суми за подпомагане по заявление за кампания 2017 г. и непроизнасяне от ответника се явява грубо нарушаване на закона и е в противоречие с правомощията на административния орган - ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция. Има регламентирани условия за приемане на заявленията и извършване на плащания по правилата на Европейския съюз, както и съгласно чл. 43 ЗПЗП, чл. 18 и 29 от Наредба № 5/27.02.2009 г. Ето защо намирам, че с оглед изложеното следва прогласяването на нищожност на оспорения акт.

Моля да бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски. Представям списък на същите съобразно материалния интерес за подпомагането.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата, като неоснователна. 

Ще ви моля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа подробни съображения.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар предвид правната и фактическа сложност на делото.

         

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: