ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1248 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ ООД, представлявано от *** д-р А.М.- редовно уведомен,  не изпраща процесуален  представител..

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК  БУРГАС, редовно и своевременно призован,не изпраща представител.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че с входящ № 7983/13.07.2018 година по делото е постъпило писмо от УМБАЛ Бургас АД град , с което уведомяват съдебния състав, че не могат да осигурят вещото лице за изготвяне на СМЕ.

Съдът докладва, че с входящ № 8330/23.07.2018 година по делото е постъпило писмо от МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД град Бургас, с което уведомяват съдебния състав, че не могат да осигурят вещото лице за изpготвяне на СМЕ.

Съдът докладва, че с входящ № 8812/06.08.2018 година по делото е постъпило писмо от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД град Сливен, с което уведомяват съдебния състав, че не могат да осигурят вещото лице за изготвяне на СМЕ.

Съдът докладва, че с входящ № 8877/07.08.2018 година по делото е постъпило писмо от МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ЕООД БУРГАС, с което уведомяват съдебния състав, че не могат да осигурят вещото лице за изцготвяне на СМЕ, поради високата ангажираност на лекарите в леченто заведение.

          С входящ номер  от 08.08.2018г. е постъпило писмо от МБАЛ „Св.Панталеймон“ Ямбол“ АД, относно невъзможността за осигуряване на специалист за изготвяне на експертиза, поради натоварен график.

          Съдът с оглед обстоятелството, че към настоящия момент няма възможност да бъде назначено вещото лице за изготвяне на допусната съдебно-медицинска експертиза, предвид това, че здравните заведения на които са изпратени писма дават отрицателен отговор за възможността да осигурят такъв специалист, следва да се укаже на жалбоподотеля да прецени дали поддържа искането си  за изготвяне на СМЕ.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се укаже на жалбоподателя, че следва в 7 дневен срок да уведоми съда дали поддържа искането си за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза по поставените от него въпроси.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: