ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1207 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.С., редовно призован, се явява лично и с адв. А.А., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Р.П.– Началник Група Сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява. 

 

 

         По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 7908/12.07.2018 год. в 09:41 писмо от старши инспектор Б.Ж.за началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, с което уведомяват съда, че изисканото наказателно постановление № 2325 от 20.03.2003 г. е унищожено със заповед на директора на ОДМВР – Бургас рег.№ з-816-02.03.2010 г.

 Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по доказателствата:

 

АДВ. А.: Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме изпратеното писмо от ОДМВР - Бургас.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх. № 7908/12.07.2018 г. писмо.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. А.: От събраните писмени доказателства не се установява по безспорен и категоричен начин, че на доверителя ми са отнети всички контролни точки. Напротив, установява се, че същият е бил на 3 контролни точки през 2008 г., когато е допуснат от КАТ- Бургас да изкара курс за допълнително обучение,видно от протокол №234/13.12.2008 г., с което допълнително обучение са му възстановени 13 контролни точки, или в случая той е на 16 контролни точки. Не можаха да представят КАТ- Бургас наказателно постановление № 2325 от 20.3.2003 г., както и не представиха наказателно постановление № 101111/27.07.2007 г. на КАТ - София, с което са му отнети 6 контролни точки. Имайки предвид непредставените наказателни постановление, не може да се докаже по безспорен начин, че тези наказателни постановления са му връчени и ги е получил лично. Затова моля съдът да постанови решение, с което изцяло да отмени така постановената заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.4 от ЗДвП като незаконосъобразна.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: