ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 24.11.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и четвърти ноември                             две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1147 описа за 2008 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, Д.И.Г. и И.Д.Г., редовно уведомени, се явяват лично в съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ - Ректор на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена от днес.

От ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Д.В., Н.В., С.Н., Г.Н., Т.А., Н.Л. и Е.С., редовно уведомени, се явяват лично единствено С.Н. и Г.Н.. Посочените страни не се представляват в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.: Уважаема госпожо съдия, правя искане за оттегляне на подадената от мен до съда жалба и моля съда да прекрати образуваното производство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.: Заявявам, че оттеглям жалбата си и правя искане за прекратяване на образуваното производство.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам по направеното искане.

ЗАИНТ. СТРАНА С.Н.: Не възразявам по направеното искане.

ЗАИНТ. СТРАНА Г.Н.: Предоставям на съда.

 

Съдът по хода на делото и с оглед заявеното в днешно съдебно заседание лично от двамата жалбоподатели, че оттеглят подадените от тях жалби против оспорения административен акт, намира, че са налице условията по чл.155, ал.1 от АПК, и тъй като оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество, подадените жалби следва да се оставят без разглеждане, а образуваното въз основа на тях съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.И.Г. и И.Д.Г. против заповед № РД-171/10.07.2008 г. на Ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, поради оттеглянето им.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1147/2008 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на неявилите се страни, и в същия срок, считано от днес, за явилите се в днешно съдебно заседание страни.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: