ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1141 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Хелио-тур-с“ АД - редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й.- представя пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателят не е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. С.: Предоставям на съда по хода на делото. Моля да ни бъде дадена възможност да заплатим определения депозит. Искам да поставя допълнителен въпрос към експертизата в нарочна молба. Поддържам и доказателственото ни искане за разпит на свидетел след изслушване на експертизата.

 

Адв. Й.: Моля да не се дава ход на делото. ще поискам жалбоподателят да бъде санкциониран, защото само шиканира процеса. Така е по всичките ни дела с тях или не заплащат депозити, или процесуалният им представител няма пълномощно.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и че няма да се представят други доказателства днес и да се правят доказателствени искания, намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Не ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Указва на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да заплати определения депозит за допуснатата в предходно съдебно заседание, проведено на 27.06.2018 г., съдебно-техническа експертиза, както и да формулира в нарочна молба допълнителни доказателствени искания, с препис за другата страна.

В случай, че указанието не бъде изпълнено в посочения срок, събирането на доказателства ще бъде приключено и делото решено съобразно наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.11.2018 г. от  11:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: