ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четвърти юли                                             две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1139 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно уведомен, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ № 7283/28.06.2018 година от назначеното за вещо лице З.Ч.А., с която желае да бъде продължен срока за изготвяне на експертизата.

АДВ.С.: Водим при условията на довеждане допуснатия свидетел, но считам, че е по–удачно да се разпита след изслушване на експертизата.

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който въведе в съдебната зала.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

Д.Р.Р.: Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особени отношения на страните.Служител на туристически холдинг „Русалка  Холидейз“ ЕООД.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Работил сте във сферата на туризма, от кога и на каква позиция?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: От 1983 година съм работил в Балкантурист Бургас, а след това в Обществено хранене Бургас. От 2007 година съм в къмпинг „Каваците“, като служител на турстически холдинг „Русалка Холидейз“, първите четири години бях в ресторантьорството и  сега от 4-5 години съм отговорен за материално-техническата база.

ВЪПРОС НА АДВ.С.:  Знаехте ли да има договор за наем между „Русалка холидейз“ и „Хелиос тур с“ АД. „Русалка Холидейз“ стопанисваше „Каваци“, собственика на този къмпинг кой е?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Николай Банев е собственик на „Хелио тур с“, посещавал съм к-г „Златна рибка“. Ние ходихме там да косим, да почистваме. Като наематели на цялата база преливахме персонал от единия къмпинг на другия. Всичко си е от Балкантурист. Трите заведения за обществено хранене са  на обща площ  към 300 квадрата, общо трите слепени, едно до друго. Това е всичко дървено, тип бунгала. Едното бе бира –скара във вид на ресторант, другото зеленчуков магазин.Това са отделни  заведения, слепени- ресторант, магазин за плодове и зеленчуци и третото са сладоледи.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Това нещо от кого е строено?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: През 60-те, 70-те години от самото начало. Имаше едно заведение крайпътно-„ Детелина“.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Николай  Банев правил ли е постройки?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не, негови наематели също не са правили.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: В кой период е извършен този строеж- тези слепени постройки?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Аз като служител на Балкантурист от 1983 година си бяха там.

ВЪПРОС НА СЪДА: Каква е конструкцията?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: От дърво е конструкцията, сега вече може да е от ламперия. Всичко е поставено на земята, това са летни обекти, поставени на земята.

АДВ.С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът, поради изчерпване на въросите освободи от съдебната зала свидетеля Р..

АДВ.С.: Моля да ми дадете възможност да представя писмените даказателства, тъй като от разговора със свидетеля той каза, че има документи за тези  строежи.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено и счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

                               О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.09.2018 година от 15:30 часа за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

   СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: