ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1136 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А.не се явява. Същото не е уведомено, тъй като до настоящия момент определения от съда депозит по допуснатата съдебно-техническа експертиза не е внесен.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.Р.Р., не се явява.

        

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че към датата на днешното съдебно заседание депозитът в размер на 500,00 лева за допуснатата съдебно-техническа експертиза не е внесен. Депозитът е следвало да бъде внесен от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от съдебното заседание, проведено на 12.7.2018г.

 

В залата влиза адв. С..

Съдът запознава адв. С. с направените до момента процесуални действия.

АДВ. С.: Свидетелят е на работа в момента, затова не успях да го доведа. Отделно от това искаме да бъде изслушан в съдебното заседание, в което ще се изслуша експертизата - след изслушването на самата експертиза. Относно депозита – моите доверители имаха финансови затруднения тогава. Считам, че сега ще ги внесат.

Моля да допуснете допълнителен въпрос към експертизата: вещото лице като направи проверка в дружеството, да посочи на кой от описаните в актовете за държавна собственост на „Хелио Турс“ ЕАД с едноличен собственик на капитала – държавата обекти, съответства процесният строеж?

Съдът по направеното доказателствено искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА като допълнителен въпрос към вече допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, формулирания в днешното съдебно заседание въпрос от адв. С., а именно: на кой от описаните в актовете за държавна собственост   на „Хелио Турс“ ЕАД с едноличен собственик на капитала – държавата обекти, съответства процесният строеж?

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност за внасяне на депозита, като указва на жалбоподателя, че при невнасянето му в 7-дневен срок от получаване на съобщението, съдът ще отмени определението си за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ и възможност на жалбоподателя за следващото съдебно заседание да доведе поискания от него свидетел Д.Р.Р., като в случай, че свидетелят не бъде доведен за следващото съдебно заседание, същият ще бъде заличен.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  13.12.2018 г. от 15.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: