ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1037 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Ж.В.С., редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат Д., редовно упълномощен с пълномощно на лист 32 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

АДВ.Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страната и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства с молба вх.№ 6980/20.6.2018г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ.Д.: От представените по делото доказателство е очевидно, че Несебърска районна прокуратура е прекратила досъдебното наказателно  производство, по повод на което е издадено обжалваната принудителна административна мярка, т.е. към момента липсват материално-правно основание за налагане на мярката и моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка като неоснователна и незаконосъобразна към настоящия момент.

Моля да присъдите направените от жалбоподателя по делото разходи, изразяващи се в адвокатски хонорар и държавна такса 10 лева. Моля да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: