ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети май                                       две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1030 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Д., редовно и своевременно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.:  Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на И.С.Д., ЕГН **********,***, к/с „Славейков“ бл.55, вх.13, ет.5 против Заповед за прилагане на принудителна админастративна мярка № 17-0769-001985/17.07.2017 година  на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, връчена на 17.04.2018 година.

Съдът докладва, че по делото е постъпила пълната административна преписка.

Съдът указва на страните доказателствената тежест, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличието на всички материално-правни и процесуално-правни предпоставки за издаване на оспорената  заповед. В тежест на жалбоподателя е в случай, че се позовава на позитивни факти  и обстоятелства, от които черпи права, да докаже тези факти  и обстоятелства.

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо входящ № 5516/16.05.2018 година, с което Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас уведомява съдебния състав, че срещу лицето И.С.Д. е бил съставен АУАН за управление на МПС след употреба на алкохол, като за това деяние е образувано досъдебно производство №434 ЗМ-624/2017г.По този АУАН няма издадено НП, тъй като в сектор ПП-Бургас няма получена информация за воденото ДП, както и затова дали Д. е дал кръв за химичен анализ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам си жалбата. Да се приеме преписката.За сведение на съда съобщавам, че към настоящия момент цитираното от ответния орган ДП не е  прекратено, като по сведение от РП-Бургас към настоящият момент, заради оспорено от мен постановление на ОП Бургас делото се намира в Районен съд Бургас или Окръжен съд Бургас. По тази причина моля, делото да бъде отложено като се ангажирам да представя  притежаваните от мен материали по досъдебното производство.Указвам на съда, че не притежавам копия на всички събрани документи, като в случай, че съда прецени, че представените от мен доказателства не са достатъчни моля, съда служебно да изиска събраните по ДП документи от разследващите органи, прокуратурата или съда.

Съдът, предвид изявлението на жалбоподателя и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка

Намира за необходимо да бъде извършена служебна справка за това дали ДП №434 ЗМ- 624/2017 година по описа на Второ РУ Бургас към настоящия момент се намира в някои от общите съдилища в Бургас, като  междувременно да задължи жалбоподателя не по-късно от следващото  съдебно заседание да представи намиращи се у него документи, събрани по  посоченото досъдебно производство.

Съдът счете,  че делото не изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 година от 13:40 часа, за която дата  и час страните се считат редовно уведомени.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи намиращите се у него документи, събрани по посоченото досъдебно производство, в срок до следващото съдебно заседание.

ИЗИСКВА от началника на Второ РУ на МВР сведение за това дали ДП №434 ЗМ- 624/2017 година по описа на Второ РУ Бургас към настоящия момент е приключило с окончателен съдебен или прокурорски акт, или то продължава да не е приключило към настоящия момент.

ИЗИСКВА от Районна прокуратура- Бургас сведение за това дали ДП №434 ЗМ-624/2017 година по описа на Второ РУ Бургас, водено срещу лицето И.С.Д. към настоящия момент е приключило с окончателен съдебен или прокурорски акт.

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: