ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1006 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.Н.С., редовно призована, се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митница – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава. Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, тъй като не е налице акт, подлежащ на съдебен контрол. Жалбоподателката е оспорила писмо рег. № 32-109120/17.04.2018 г., подписано от Началника на Митница Бургас. Това писмо съдът намира, че няма характера на индивидуален административен акт. В същото Началникът на Митница Бургас, без да оспорва правото на жалбоподателя да получи вещи, които са били иззети с наказателно постановление, впоследствие отменено, посочва реда и начина, по който тези вещи могат да бъдат получени, а именно след декларирането им и след заплащане на дължимо мито. В случай, че жалбоподателят счита, че не дължи мито, то следва след като декларира вещите да изчака определяне на съответните мита от компетентния орган и едва след това да оспори законосъобразността на евентуално определените митнически задължения.

По тези съображения и на основание чл. 159, т. 1 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Х.Н.С., чрез процесуален представител адвокат Р.Д. против писмо – уведомление № 32-109120/17.04.2018 г., подписано от Началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1006/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд – гр. София.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: